Etusivu

Hyvää Joulua

 

 

Hyvää Joulua ja onnellista uuttavuotta!

AKT:n uutisia

Kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovuus vahvistettu (25.2.2021)

Työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta on 15.2.2021 vahvistanut Kuorma-autoalan työehtosopimuksen yleissitovaksi sopimuskauden loppuun 31.1.2023 saakka.

Kuljettajien ammattipätevyyksien uusimiseen 10 kuukauden jatkoaika (25.2.2021)

Kuuntelivat kerran meitä, sanoi AKT:n 2. varapuheenjohtaja Harri Pasanen kuultuaan valtioneuvoston päätöksen kuljettajien ammattipätevyyksien jatkamisesta.  AKT esitti kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen poikkeussäännöksen jatkamista omassa lausunnossaan EU:n esityksen mukaisesti. Myös EU:n komissiossa Suomi oli kannattanut poikkeussäännöksen jatkamista. Liikenne- ja viestintäministeriö ei kannanotossaan sen sijaan nähnyt tarvetta poikkeusajan jatkamiseen. Valtioneuvosto päätti ministeriön vastustuksesta huolimatta jatkaa ammattipätevyyksien voimassaoloa.  Valtioneuvoston päätöksen mukaan 1.9.2020−30.6.2021 välisenä aikana päättyvät kuljettajien ammattipätevyydet ovat voimassa 10 kuukautta päättymispäivästä. Mikäli ammattipätevyys on päättymässä 1.3.2021, niin kuljettajan on suoritettava jatkokoulutus 1.1.2022 mennessä. Huoli työllisyydestä ja huoltovarmuudesta Lausunnossaan AKT totesi,

Haku SASKin lähettiläskoulutukseen käynnistyy (24.2.2021)

Hakuaika: 24.2.-21.3.2021 Ajankohta: 17.4.-24.4.2021 Paikka: Verkkokoulutus SASKin vuoden 2021 toinen lähettiläskoulutus järjestetään verkkokoulutuksena 17.4.-24.4. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta webinaarista (17.4. ja 24.4.) sekä itseopiskelumateriaalista. Koulutus on maksuton. Osallistuja tarvitsee osallistuakseen toimivan tietokoneen ja internet-yhteyden. Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa SASKin työstä maailmalla sekä tavoista vaikuttaa työntekijöiden oloihin. Koulutuksen jälkeen osallistujista tulee SASK-lähettiläitä. Lähettiläät voivat toimia ihmisarvoisen työn äänitorvina omissa verkostoissaan ja tapahtumissa sekä osallistua SASKin jatkokoulutuksiin ja hakea mukaan opintomatkalle. Koulutukseen mukaan voivat hakea kaikki työelämän ihmisoikeuksista kiinnostuneet henkilöt, aiempaa tietoutta asioista ei tarvita. Lähettiläskoulutukseen osallistuu eri ikäisiä ja eri taustaisia ihmisiä ympäri Suomen.

Teollisuuden palkansaajat TP: Työnantajien pitää kertoa paikallisen sopimisen tavoitteet rehellisesti (22.2.2021)

Teollisuuden palkansaajien hallituksen puheenjohtaja Juri Aaltonen peräänkuuluttaa työnantajilta rehellisyyttä paikallisen sopimisen tavoitteista. Tänään julkaistun Teollisuuden palkansaajien tutkija-analyysin mukaan tämänhetkisessä keskustelussa käytetyt perustelut ovat vailla tieteellistä näyttöä.  Työnantajien pitää kertoa rehellisesti ja avoimesti, miksi he haluavat lisätä paikallista sopimista ja mitä sillä tavoitellaan. Tämänhetkiset perustelut paikallisen sopimisen lisäämiseksi ovat tänään julkaistun tutkija-analyysin perusteella vailla tieteellistä näyttöä.    Teollisuuden palkansaajien julkaisemassa Edistys-analyysissä IRTI KESKITETYSTÄ, KOHTI PAIKALLISTA? Neljä myyttiä paikallisesta sopimisesta työelämän ja työmarkkinoiden tutkijat Paul Jonker-Hoffrén, Markku Sippola ja Satu Ojala arvioivat neljää yleistä väittämää, joista kolmeen he eivät löytäneet tieteellistä näyttöä. Näitä ovat työmarkkinoiden jäykkyys,

Poliisitarkastaja: Ajo- ja lepoaikarikkomusten määrä kohtuuton (19.2.2021)

Ajoneuvoja tarkastettiin poliisin tehovalvontaviikolla 8.−14.2. lähes 2 500 kappaletta, joista 16 prosenttia oli ulkomaalaisia. 376:ssa tapauksessa ajo- ja lepoajat jäivät noudattamatta. Lisäksi valvottiin tekijöitä, jotka vaikeuttavat kuljettajan tarkkaavaisuutta ajon aikana. Tällaisia ovat mmm. erilaiset rakennelmat, jotka estävät kuljettajaa näkemästä oikealle. — Siellä oli kahvinkeittimestä lähtien kaikenlaisia tarvikkeita, poliisitarkastaja Kari Onninen poliisihallituksesta toteaa. Näkemistä haittaavista esteistä jaettiin seuraamuksia 63:lle. Puutteellisesta kuorman varmistuksesta huomautettiin 64 kuljettajalle. 11 ajoneuvoa joutui keskeyttämään matkansa teknisten vikojen vuoksi. Valvontaviikko oli osa Euroopan liikennepoliisiverkoston (ROADPOL) Euroopan laajuista valvontateemaa. Raskaan liikenteen valvonnassa punnittiin ajoneuvoja ja tarkistettiin mahdollinen ylikuormaus. Teksti: Tiina Tenkanen

Tervetuloa osaston  sivuille

Toivomme käyttäjiltä palautetta ja toiveita sivuston sisältöön liittyen.

Etusivulta löytyy keskustelupalsta jonne voit antaa palautetta, kertoa ideoita jne.

 


 

Toiveita osaston sivujen sisältöön