Etusivu

AKT:n uutisia

Jäsenrekisteripalvelujen eAsioinnissa lauantaina huoltokatko (16.9.2021)

Sähköisen jäsenrekisteripalvelun eAsiointi on suljettu huoltokatkon ajaksi lauantaina 18.9. alkaen klo 18.00. Katkon kesto n. 4 tuntia. Jäsenrekisteripalvelut

Kuntoutus työkyvyn edistäjänä - Hae Moniammatilliseen yksilökuntoutukseen (15.9.2021)

Työikäisten työ- ja toimintakyvyn haasteet ovat yhä moninaisemmat. Henkisen kuormituksen  lisääntyminen, työstä selviytyminen ja työelämässä jatkaminen haastavat yhä enemmän.  Kelan moniammatillinen yksilökuntoutus vastaa hyvin tämän päivän työssä käyvien sekä työelämästä poissaolevien haasteisiin. Mikäli henkilöllä on erilaisia työkyvyn  tai arjessa selviytymisen haasteita  yksilöllinen moniammatillisesti toteutettu kuntoutus mahdollistaa loistavasti yksilöllisten  tarpeiden huomioimisen.  Moniammatillisessa kuntoutuksessa on päivittäin yksilöllistä ohjausta ja tukea sekä ryhmätoimintaa tukemaan yksilöllisiä tavoitteita.  Moniammatillinen yksilökuntoutus on joustava aloittaa kuntoutujan oman  tilanteen mukaisesti.

Hallituksen on pidettävä lupauksensa ja puututtava raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvaan syrjintään työelämässä (14.9.2021)

Järjestöt ovat pettyneitä siihen, että hallitusohjelmaan kirjatuissa toimissa raskaudesta ja perhevapaiden käytöstä johtuvan syrjinnän ehkäisemiseksi ei ole edistytty. Myöskään selvitystä perhevapaalta palaavien työsuhdeturvan parantamisesta ei ole tehty. Lainsäädäntöä täsmentämällä on tarkoitus ehkäistä sitä, että raskaus ja perhevapaiden käyttö vaikuttavat määräaikaisten työsuhteiden jatkamiseen. Järjestöt painottavat, että syrjintä ei katso sukupuolta ja se voi kohdistua myös erilaisiin perhemuotoihin, mikä on huomioitava selvityksessä ja lainvalmistelussa. Järjestöt ovat huolissaan siitä, että raskauden ja perhevapaiden käytön vuoksi tapahtuvan syrjinnän ehkäisy uhkaa jäädä tekemättä. – Lainsäädäntömuutoksia valmistelemaan perustetun työryhmän työ on jumiutunut. Työryhmän määräaika on vuoden lopussa, mutta tarvittavia lakimuutoksia ei ole vielä päästy valmistelemaan. Järjestöt tähdentävät,

Ikäinstituutti tukee hyvää eläköitymistä (8.9.2021)

Ikäinstituutin Elämäni eläkevuodet -valmennuksen tavoitteena on tukea ja kannustaa hiljattain eläkkeelle siirtyneitä ja pian eläköityviä oman hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä tarjota vertaistukea yhteen elämän suurimmista muutosvaiheista. Ikäinstituutti järjestää maksuttomia tilaisuuksia verkossa. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille eläkkeelle jäämässä oleville tai juuri eläköityneille. Tulossa on mm. tietoiskuja, verkkovalmennus ja hyvinvointiwebinaari. Syksyn tapahtumat on koottu Ikäinstituutin verkkosivuille https://www.ikainstituutti.fi/elakevalmennus/ajankohtaista/

Kansalaisaloite ammattiliitoille säädettävästä kanneoikeudesta - Allekirjoita sinäkin (3.9.2021)

Toteutuessaan ammattiliitoille säädettävä kanneoikeus parantaisi työmarkkinoiden toimivuutta ja hyödyttäisi myös laillisesti toimivia työnantajia. Kaikki työnantajat eivät noudata työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Lainvastaisen kohtelun kohteeksi joutuneen yksittäisen palkansaajan ei ole helppoa lähteä hakemaan lain mukaisia oikeuksiaan tuomioistuimista. Tähän liittyy yksilön kannalta monia riskejä, kuten kalleus, hitaus, leimautumisen pelko sekä epävarmuus lopputuloksesta ja työsuhteen jatkumisesta. Tätä epäkohtaa voitaisiin paikata parhaiten kanneoikeudella, jolloin ammattiliitto voisi viedä laittoman toiminnan tuomioistuimen käsittelyyn yksittäisen työntekijän puolesta. Kanneoikeuden avulla voisi ajaa myös palkkatasa-arvoa, työsuojeluasioita tai osa-aikaisten työntekijöiden oikeutta saada lisätunteja. AKT kannattaa kanneoikeutta ammattiliitolle. Kannata sinäkin ja allekirjoita kansalaisaloite täältä > Allekirjoita kansalaisaloite

Tervetuloa osaston  sivuille

Toivomme käyttäjiltä palautetta ja toiveita sivuston sisältöön liittyen.

Etusivulta löytyy keskustelupalsta jonne voit antaa palautetta, kertoa ideoita jne.

 


 

Toiveita osaston sivujen sisältöön