Etusivu

 

 

Ammattiosaston 078 sääntömääräinen syyskokous

 

 

Osaston 078 sääntömääräinen syyskokous pidetään 16.11.2019 klo 17.00

Paikka AKT:n aluetoimisto Viherniemenkatu 5

 

Kokouksen jälkeen ruokailu Ravintola Loisteessa, Hotelli Vaakunan yläkerrassa, Kaivokatu 3

 

Ilmoittautumiset viimeistään 8.11.2019 klo 16.00 mennessä


petri.kokko@nobina.fi

p. 0400724131

 

 

Tervetuloa!

 

 

 

 

 

 

AKT:n uutisia

SAK:n kysely: Päihdeongelmia esiintyy edelleen liian monella työpaikalla (6.11.2019)

SAK:n asiantuntijalääkäri Kari Haring huomauttaa, että luottamushenkilöiden antamat vastaukset eivät välttämättä kuvaa nykytilaa vaan voivat heijastella pitemmän ajan tilannetta. – Tähän viittaa epäsuorasti se, että joissakin kyselyn avovastauksissa todettiin työpaikalla olleen aikaisemmin alkoholiongelmia, jotka olivat ajan mittaan vähentyneet. Realiteetti kuitenkin on, että monilla työpaikoilla alkoholin käyttöön liittyvät ongelmat ovat edelleen arkipäivää. Luottamusmiehistä ja työsuojeluvaltuutetuista 76 prosenttia kertoo, että heidän työpaikallaan on kirjallinen päihdeohjelma tai toimintamalli. Viisi vuotta sitten tehdyssä kyselyssä vastaava osuus jäi 68 prosenttiin. Vastausten perusteella lähes kaikissa työpaikkojen päihdeohjelmissa on sovittu hoitoonohjauksesta sekä ongelmiin puuttumisen tavoista ja ajoituksesta. Päihdeongelmien ehkäisystä on sovittu hieman harvemmin. – Pelkkä hoitoon ohjaaminen ei riitä,

Lakon rikkominen vuokratyöntekijöillä johtaa laajempiin työtaisteluihin (25.10.2019)

Kuljetusliitot eivät hyväksy Postin aikomusta rikkoa laillista työtaistelua vuokratyöntekijöillä. Jos Posti jatkaa kansainvälisten sopimusten vastaisia valmisteluja lakon rikkomiseksi, kuljetusliitot tekevät pikaisia päätöksiä omista tukitoimista.  Kuljetusliitot ovat saaneet myös Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUlta tukipyynnön koskien 11.11. alkavaa lakkoa. Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut ovat jumiutuneet työnantajan vaatiessa isoja heikennyksiä palkkoihin ja muihin työehtoihin. PAU on esittänyt nykyisen työehtosopimuksen jatkamista yleisen tason palkankorotuksilla. Kuljetusliitot tekevät päätöksiä tukitoimistaan omissa hallintojen kokouksissa ja liitot ilmoittavat niistä erikseen. Kuljetusliitoilla on jo pitkään ollut voimassa keskinäinen yhteistyösopimus. Liitot tukevat toisiaan tilanteissa, joissa nykyisiä työehtoja pyritään työantajan toimesta heikentämään.

SAK:n jäsentutkimus (24.10.2019)

SAK:n vuoden 2019 jäsentutkimuksen mukaan SAK:n jäsenet odottavat ammattiliitoilta tukea ongelmissa työnantajan kanssa sekä turvaa työttömyyden varalle. Myös se, että liitto neuvottelee työehdoista, on tärkeä syy kuulua liittoon. Naisten ja miesten ajatusmaailmoissa on kuitenkin selkeitä eroja. Naiset kantavat enemmän huolta työelämän tasa-arvosta sekä työttömyysturvan ja eläke-etujen riittävyydestä. Miehet puolestaan nostavat tärkeämmäksi toimet työllisyyden puolesta omalla alallaan. Miehet ovat naisia vähemmän huolissaan myös omasta tulevaisuudestaan työmarkkinoilla, kun taas naiset voisivat miehiä useammin kouluttautua uuteen ammattiin eivätkä pidä omassa työssään hyvää palkkaa ihan yhtä tärkeänä kuin miehet. Työperäistä maahanmuuttoa koskevissa kysymyksissä naisten suhtautuminen on selkeästi myönteisempää kuin miesten.

Vuokratyövoiman käyttö laillisen lakon aikana vastoin kansainvälisiä sopimuksia (24.10.2019)

Postin työsuhteissa noudatettavan Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.10.2019. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry joutuu sopimuksen päättymisen jälkeen turvautumaan laillisiin lakkoihin edistääkseen työehtosopimusneuvotteluja sekä estääkseen valtio-omisteisen Postin suunnitelmat työntekijöiden palkan alennuksista ja työehtojen heikennyksistä. Suomea sitovista työtaisteluoikeuden turvaavista kansainvälisistä sopimuksista huolimatta, rekrytoi Posti jatkuvasti vuokratyövoimaa ja aikoo käyttää sitä marraskuussa lakon alaiseen työhön tarkoituksenaan lakon murtaminen. Postin turvautuminen yrityksen ulkopuolelta tulevan työvoiman käyttöön laillisessa lakossa olevien työntekijöiden korvaamiseksi loukkaa vakavasti kansainvälisten sopimusten takaamaa yhdistymisvapautta. Työtaisteluoikeus on turvattu useissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kuten Euroopan sosiaalisen peruskirjan 6 artiklan 4.

ETF: Kuljetusalan naisjäsenet - Vastaa kyselyyn mitkä ovat suurimmat esteet naisten työllistymiselle kuljetusalalle (24.10.2019)

European Transport Workers’ Federation ETF tekee EU-rahoitteisena projektina selvitystä siitä, mitkä ovat suurimmat esteet naisten työllistymiselle kuljetusalalle ja miten esteitä voidaan purkaa. Selvitystyö alkaa kyselyllä, johon toivotaan mahdollisimman paljon vastauksia kuljetusalan naisjäseniltä myös Suomesta. Kysely on suomennettu, vastausaikaa on 30.11.2019 saakka. Linkki suomenkieliseen kyselyyn https://www.surveymonkey.com/r/WDDW19_FI ETFn nettisivuilla on asiasta lisätietoja ETF website: https://www.etf-europe.org/launch-of-the-etf-survey-on-what-the-transport-sector-needs-to-be-more-attractive-for-women/

Tervetuloa osaston  sivuille

Toivomme käyttäjiltä palautetta ja toiveita sivuston sisältöön liittyen.

Etusivulta löytyy keskustelupalsta jonne voit antaa palautetta, kertoa ideoita jne.

 


 

Toiveita osaston sivujen sisältöön