Etusivu

Tervetuloa osasto 078 sivulle

Lakkoavustuksen hakeminen

 

Lakko on päättynyt ja voit nyt hakea lakkoavustusta, mikäli olit lakossa ja sinulle koitui siitä ansionmenetystä.

 

Lakkoavustusta haetaan sähköisesti AKT:n lakkoavustushakemuksella. Luethan alla olevan ohjeistuksen ennen hakemuksen täyttämistä. Linkki lakkoavustushakemukselle löytyy tämän viestin lopusta.

 

Ensimmäisenä hakija tunnistautuu hakemukseen pankkitunnuksin. Jos tunnistautumisessa ilmenee ongelmia, ole yhteydessä jäsenpalveluun puhelimitse p. 09 6131 1244 (ma-pe 9-15) tai lähetä meille viesti tästä linkistä. Valitse lomakkeelta: Lakkoavustus.

 

Jos olet töissä lakonalaisen yrityksen alihankkijalla, ei tietojasi ole järjestelmässä automaattisesti. Ilmoita tällöin jäsenpalveluun yritys, jossa työskentelet ja minkä lakon piirissä olleen yrityksen ajoja alihankintana ajat.

 

Lakkoavustushakemuksen täyttöä varten tarvitset seuraavat tiedot:

 

• Puhelinnumerosi

• Sähköpostiosoitteesi

• Kotipaikkakuntasi

• Tilinumerosi (IBAN-muodossa)

• Työpaikkatietosi (työpaikan nimi ja osoite)

• Ammattiosasto, jonka jäsen olet (Ammattiosastot)

 

Erityisen tärkeää hakijan osalta on myös valita oikea ammattiosasto, jotta avustuksen tarkastaminen ohjautuu oikealle taholle. Oman jäsenosastonsa voi tarkistaa esimerkiksi jäsenkortista tai eAsioinnista tai mobiilisovelluksesta.

 

Jos hakija jälkeenpäin huomaa, että hakemuksessa on virhe, hän voi kirjautua uudestaan sisälle, poistaa vanhan hakemuksensa ja tehdä uuden. Kerran tallennettua hakemusta ei voi enää muuttaa.

 

Hakemuksen täytön jälkeen

 

Hakemuksen täytön ja tallentamisen jälkeen se menee lakkotoimikunnan tarkastajien työjonoon. Lakkolaisen ei tarvitse tehdä enää muuta. Mahdollisista puutteista tai virheistä hakemuksessa ilmoittaa tarkastaja. Muista täyttää yhteystietosi huolella.

 

Vero

 

Liitto hoitaa lakkoavustusten verojen perimisen ja tilittämisen verottajalle, joten jäsenen ei tarvitse tehdä verotuksen suhteen mitään lakkoavustusta hakiessaan tai nauttiessaan. Lakkoavustuksen veroprosentti (40 %) määräytyy suoraan verottajan taulukosta, eikä hakijan omalla veroprosentilla ole asiaan merkitystä.

 

HAE LAKKOAVUSTUSTA TÄÄLTÄ.

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.emaileri.fi%2Fg%2Fu%2F4993681%2F83579530%2F2485353%2F9453%2F3033%2F0%2F&data=05%7C02%7Cpetri.kokko%40nobina.fi%7C5681628d59cb463f122108dc2e719e26%7Cf3fa1fae7cc74c379e2ca844dd5ca967%7C0%7C0%7C638436312738704165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=JvOmX7o8R%2B2Fy8FYfM8NQH%2BKUZNqzAoydYiZ%2BmKkKp8%3D&reserved=0

AKT:n uutisia

SASK: SASKille haetaan toiminnanjohtajaa (22.2.2024)

Tietoa tehtävästä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK on työelämän ihmisoikeusjärjestö. SASK tekee työtä turvallisten ja inhimillisten työolojen puolesta köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi eri puolilla maailmaa. SASK lisää työntekijöiden osallisuutta yhteiskuntaan ja sitä kautta yhteiskuntien vakautta.  SASKilla on toimintaa Suomen lisäksi Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa ja aluetoimistoja Mosambikissa, Indonesiassa ja 1.4.2024 alkaen Brasiliassa.   SASKin toimintaa johdetaan Helsingistä ja järjestössä työskentelee toiminnanjohtajan lisäksi 13 ammattilaista. SASKin jäsenjärjestöjä ovat suomalaiset ammattiliitot ja keskusjärjestöt. Lisätietoa www.sask.fi.   Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä uusiin haasteisiin etsimme Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKille kokenutta  TOIMINNANJOHTAJAA Haluatko olla mukana edistämässä työelämän perusoikeuksia sekä rakentamassa tasa-

Hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa: AKT:n voitto luottamusmiehen asemasta pitää (20.2.2024)

Hovioikeus vahvisti päätöksellään vuoden takaisen Helsingin käräjäoikeuden ratkaisun, jolle ei myönnetty jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden ratkaisu maaliskuussa 2023 koski kannetta, jonka luottamusmieheksi valittu AKT:n jäsen nosti liiton tuella työnantajaansa vastaan. Järjestäytymätön työnantaja oli kieltäytynyt hyväksymästä työntekijöiden valitsemaa luottamusmiestä sekä maksamaan tälle luottamusmiessopimuksen mukaista luottamusmieskorvausta sekä koulutuskorvausta. Työnantaja katsoi, ettei sillä ollut velvollisuutta hyväksyä luottamusmiesvalintaa, eikä pitänyt luottamusmiehen valintaa yleissitovana työehtosopimusmääräyksenä. AKT:n luottamusmies voitti kuitenkin riidan kaikilta osin. Käräjäoikeus katsoi vuoden 2023 ratkaisussaan, että järjestäytyneillä työntekijöillä on järjestäytymisvapauteen kuuluva oikeus valita luottamusmies.

AKT:n koulutusstipendit haettavana - Hakuaika 30.3. saakka (19.2.2024)

AKT:n hallituksen päätöksellä voidaan vuosittain myöntää liiton jäsenille koulutusstipendejä, joiden suuruus voi olla 100 - 500 euroa. Stipendiä voi hakea luottamusmies, varaluottamusmies, työsuojeluvaltuutettu, I varavaltuutettu, II varavaltuutettu, työsuojeluasiamies tai ammattiosaston toimihenkilö, joka on käynyt omaan luottamustehtäväänsä liittyvän koulutuksen. Stipendin voi käyttää liiton tavoitteiden mukaisen koulutuksen, jota edellä mainittu henkilö tarvitsee kyseisen luottamustehtävänsä hoitamisessa, kustannusten kattamiseen. Stipendiä ei myönnetä koulutukseen, jonka kustannuksista koulutussopimuksen mukaan vastaa joko työnantaja tai ammattiosasto. Stipendin edellytyksenä on koulutuksen loppuun suorittaminen. Jos stipendin myöntämisen edellytyksiä on rikottu, niin stipendi voidaan periä takaisin. Stipendiä voi hakea kaksi kertaa vuodessa. Keväällä hakemusten on oltava liiton toimistossa 30.3. ja syksyllä 31.10. mennessä. Stipendihakemukset 30.3.

Paikallisen sopimisen laajentaminen repii auki koko työehtosopimusjärjestelmää (15.2.2024)

Paikallisen sopimisen laajentamista perustellaan työllisyyden kasvulla. Tutkimukset eivät tue väitettä.  Sen sijaan Työ- ja elinkeinoministeriö TEM:n alustavien arvioiden mukaan paikallisen sopimisen laajentaminen yhdistettynä yrityskohtaisten työehtosopimusten nostamiseen valtakunnallisten rinnalle, ”johtaa kielteisiin vaikutuksiin, mikäli työnantaja painostaa työntekijöitä suostumaan haluamiinsa sopimusehtoihin.”  Luottamusmiehen asema on työntekijöille ja ammattiliitoille ensiarvoisen tärkeä kysymys. Hallituksen malli on työnantajien tuella tuoda sopijaosapuoleksi luottamusvaltuutettu tai koko työntekijäjoukko. Kumpikaan niistä ei korvaa asioihin perehtynyttä ja sopimiseen koulutettua luottamusmiestä.  Suosimalla yrityskohtaisia työehtosopimuksia aiheutetaan ketjureaktio, jonka päässä on työehtojen heikkeneminen. Yrityksiltä menee motivaatio liittyä työnantajaliittoon, mikä alkaa syödä työehtosopimusten yleissitovuuksia.

SAK: Murskasimme myyttejä: 20 + 1 väittämää, joilla työelämäheikennyksiä perustellaan (15.2.2024)

Julkisessa keskustelussa on esiintynyt vääriä väittämiä työelämään kohdistuvista heikennyksistä. SAK kävi niistä läpi 21. Hallitus on tekemässä historiallisen suuria heikennyksiä työntekijän työehtoihin, oikeuksiin ja sosiaaliturvaan. Heikennyksiä on perusteltu muun muassa työllisyyden lisäämisellä. Perusteelliset työllisyysvaikutusarviot puuttuvat ja sen sijaan perusteena on kuultu käytettävän arkijärkeä sekä Suomen yrittäjien jäsenilleen tekemää kyselyä. Orpon-Purran hallitus on puolensa valinnut. Se ei ole työntekijän puolella. Hallitus väittää, että kaikki osallistuvat Suomen talouden pelastustalkoisiin. Samaan aikaan hyväosaiset saavat verohelpotuksia ja julkisia menoja leikataan. Hallituksen politiikka iskee heikko-osaisiin ja työttömiin. Leikkausten väitetään tasapainottavan julkista taloutta, mutta samaan aikaan veroaste laskee. Puheet ja teot ovat ristiriidassa. Julkinen keskustelu käy kovilla kierroksilla.

Toiveita osaston sivujen sisältöön